Zajištění kvality


  • Cílem našeho zajišťování kvality je zvyšovat spokojenost a pohodu klientů a neustále rozvíjet a zlepšovat kvalitu našich služeb. To zahrnuje také vytváření efektivnějších pracovních a organizačních struktur a standardů kvality, které jsou neustále monitorovány interními a externími kontrolami. 
  • Spokojenost klientů zjišťujeme například prostřednictvím pravidelných průzkumů mezi klienty a aktivního řešení stížností. Vedení domova se také dotazuje klientů v rámci pečovatelských návštěv. Společně s odpovědnými pracovníky jsou identifikována slabá místa nebo potenciál ke zlepšení, která jsou následně odpovídajícím způsobem implementována ve prospěch klientů.