Podpora


PODPORA


Široká nabídka služeb našeho pečlivě spravovaného a státem uznávaného domova pro seniory zahrnuje kromě asistovaného bydlení, celodenní a krátkodobé péče také péči o osoby trpící demencí. Lékařskou péči zajišťuje náš dobře vyškolený, certifikovaný odborný personál a pravidelné lékařské návštěvy, což zaručuje komplexní péči. Do našeho domova pro seniory bohužel nemohou být přijaty osoby vyžadující intenzivní ústavní léčbu a osoby s infekčními chorobami, stejně jako osoby trpící duševními chorobami nebo závislostmi, které ohrožují sebe i ostatní. 


Péče


Obyvatelé a jejich příbuzní oceňují kvalitní péči v důvěrně známém prostředí našeho domova. Zaměstnanci a ošetřovatelský personál se pravidelně účastní školení a programů dalšího vzdělávání. Náš ošetřovatelský personál a sociální pracovnice jsou obyvatelům k dispozici při vyřizování mnoha velkých i malých záležitostí (např. korespondence, žádostí, pochůzek, návštěv u lékaře, rozhovorů), pokud je nemohou vyřídit příbuzní nebo pečovatelé. Zohledňují se individuální a biografické potřeby seniora. Tato péče zahrnuje také organizaci výletů a sezónních akcí.


SOCIÁLNÍ


Cílem všech aktivit je udržet a podpořit individuální schopnosti (aktivity denního života) a tím zvýšit radost ze života a životní spokojenost. Tyto aktivity přispívají k harmonickému, rodinnému soužití mezi obyvateli a profesionálním pečovatelským personálem a podporují pocit sounáležitosti. Hosté jsou kdykoli vítáni. Přečtěte si prosím také náš návštěvní řád na této domovské stránce.

 

Pracovníci našich sociálních služeb a vedení domova jsou k dispozici pro poradenství a podporu obyvatel a jejich příbuzných při přijetí a během pobytu a podle potřeby poskytují také administrativní služby.