Nabídka péče

Naše pečovatelské služby jsou určeny starším a velmi starým lidem, kteří potřebují péči a podporu, aby zvládli svůj každodenní život. Tato podpora se může týkat dílčích oblastí nebo může zahrnovat kompletní péči ve všech oblastech každodenního života.

 

Rádi vám poskytneme ošetřovatelské a pečovatelské služby podle individuálních potřeb. Ty vycházejí ze zbývajících schopností obyvatel, které jsou podporovány a aktivizovány. Naším cílem je zajistit vysokou kvalitu života orientovanou na potřeby našich obyvatel.

 

K péči o osoby trpící demencí jsou zapotřebí komplexní teoretické i praktické znalosti. Kromě široké, na zdroje orientované nabídky pečovatelských služeb proto nabízíme speciální "validační péči". 

 

Speciální "validační péče" je geriatrický model péče pro uspokojení základních psychosociálních potřeb dezorientovaných, velmi starých lidí. Toho je dosaženo jednak empatickým, respektujícím přístupem a speciálními komunikačními metodami, jednak co nejkomplexnějším uspokojením čtyř nejdůležitějších základních psychosociálních potřeb: Bezpečí a jistota, status a prestiž, být produktivní a potřebný, spontánní vyjadřování pocitů.