Nabídka péče

V domově se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, ve věku od 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Tato podpora se může týkat dílčích oblastí nebo může zahrnovat kompletní péči ve všech oblastech každodenního života.

Poskytneme ošetřovatelské a pečovatelské služby podle individuálních potřeb. Ty vycházejí ze schopností obyvatel, které jsou podporovány a aktivizovány. Naším cílem je zajistit vysokou kvalitu života orientovanou na potřeby našich obyvatel.

Péče o klienty je zajišťována v rámci speciální "validační péče" což je geriatrický model péče pro uspokojení základních psychosociálních potřeb dezorientovaných, velmi starých lidí. Toho je dosaženo jednak empatickým, respektujícím přístupem a speciálními komunikačními metodami, jednak co nejkomplexnějším uspokojením čtyř nejdůležitějších základních psychosociálních potřeb: Bezpečí a jistota, status a prestiž, být produktivní a potřebný, spontánní vyjadřování pocitů.